10 Chỉ số KPI cho phòng thiết kế – Bứt phá hiệu quả công việc

10 chỉ số kpi cho phòng thiết kế

Trong kỷ nguyên số ngày nay, thiết kế đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc thúc đẩy thành công của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công việc cho phòng thiết kế, việc ứng dụng hệ thống KPI (Key Performance Indicators) đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, bài viết dưới đây DRACO sẽ chia sẻ bí quyết xây dựng hệ thống KPI cho phòng thiết kế, giúp doanh nghiệp chinh phục mọi mục tiêu một cách dễ dàng.

Mục đích KPI cho phòng thiết kế

Áp dụng KPI cho phòng thiết kế mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm:

 • Nâng cao hiệu quả công việc: KPI giúp xác định rõ ràng mục tiêu và chiêu thức cần thiết để đạt được mục tiêu, từ đó thúc đẩy năng suất và chất lượng công việc của từng cá nhân và cả tập thể.
 • Tăng cường sự phối hợp: KPI giúp thống nhất mục tiêu chung và phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong phòng thiết kế, tăng cường sự phối hợp và hiệu quả làm việc nhóm.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động: KPI cho phòng thiết kế cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng thiết kế, từ đó đưa ra điều chỉnh và cải tiến phù hợp khi cần thiết.
 • Tăng cường động lực cho nhân viên: KPI là công cụ khuyến khích hiệu quả, giúp nhân viên nắm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, từ đó tăng cường động lực và sự sáng tạo trong công việc.

Xây dựng hệ thống KPI cho phòng thiết kế

Xác định mục tiêu chung

Bước đầu tiên khi xây dựng KPI cho phòng thiết kế là xác định mục tiêu chung của phòng, bao gồm mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần, sự hài lòng của khách hàng,… Mục tiêu chung cần SMART:

 • Specific (Cụ thể): Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu.
 • Measurable (Có thể đo lường): Mục tiêu phải có thể đo lường được bằng các chỉ số cụ thể.
 • Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu phải có thể đạt được với nỗ lực và nguồn lực sẵn có.
 • Relevant (Liên quan): Mục tiêu phải liên quan đến chiến lược chung của doanh nghiệp và phòng thiết kế.
 • Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu phải có thời hạn cụ thể để hoàn thành.
tiêu chí smart
Tiêu chí SMART

Phân chia mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ hơn

Sau khi xác định mục tiêu chung, cần phân chia mục tiêu này thành các mục tiêu nhỏ hơn và cụ thể hơn cho từng cá nhân hoặc nhóm thiết kế. Việc phân chia mục tiêu cần đảm bảo tính công bằng và phù hợp với năng lực của từng cá nhân/nhóm.

Lựa chọn các chỉ số KPI cho phòng thiết kế phù hợp

Lựa chọn các chỉ số KPI phù hợp với mục tiêu đã đề ra, đảm bảo đo lường được và có liên quan đến hiệu quả công việc của phòng thiết kế. Một số ví dụ về chỉ số KPI cho phòng thiết kế bao gồm:

 • Số lượng dự án hoàn thành theo thời hạn
 • Tỷ lệ dự án được khách hàng phê duyệt
 • Số lượng ý tưởng thiết kế sáng tạo
 • Chi phí thiết kế trung bình cho mỗi dự án
 • Mức độ hài lòng của nhân viên

Xác định mức độ đạt mục tiêu

Xác định mức độ đạt mục tiêu cụ thể từng chỉ số KPI cho phòng thiết kế, giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc một cách dễ dàng. Mức độ đạt mục tiêu có thể được chia thành các cấp độ như:

 • Thấp: Dưới 70%
 • Trung bình: 70% – 89%
 • Cao: 90% – 100%
 • Xuất sắc: Trên 100%
xác định mức độ đạt mục tiêu
Xác định mức độ đạt mục tiêu

Theo dõi và đánh giá hiệu quả

Theo dõi và đánh giá hiệu quả KPI cho phòng thiết kế thường xuyên, ít nhất là hàng tháng hoặc hàng quý. Dựa trên kết quả đánh giá, bạn có thể điều chỉnh mục tiêu và chỉ số KPI phù hợp khi cần thiết. Việc theo dõi và đánh giá hiệu quả KPI cần được thực hiện một cách công khai và minh bạch để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên.

10 Chỉ số KPI cho phòng thiết kế

Dưới đây là 10 chỉ số KPI cho phòng thiết kế phổ biến nhất mà mọi doanh nghiệp đều dùng:

1. Hiệu quả thiết kế

Đo lường tốc độ và hiệu quả của các quy trình thiết kế trong việc cung cấp các thiết kế chất lượng cao.

Cách đo lường:

 • Theo dõi thời gian hoàn thành các nhiệm vụ thiết kế.
 • Đánh giá mức độ làm lại cần thiết.
 • Phân tích hiệu quả quy trình làm việc thiết kế

Lợi ích:

 • Giảm thời gian tiếp thị.
 • Nâng cao năng suất.
 • Cho phép các nhà thiết kế tập trung vào sự sáng tạo và đổi mới.

2. Sự hài lòng của người dùng

Đo lường mức độ hài lòng và trải nghiệm tương tác của người dùng với các thiết kế.

Cách đo lường:

 • Thu thập phản hồi của người dùng.
 • Tiến hành khảo sát.
 • Phân tích các chỉ số hành vi của người dùng.

Lợi ích:

 • Đảm bảo kết quả thiết kế thành công.
 • Góp phần vào trải nghiệm người dùng tích cực.
sự hài lòng của người dùng
Sự hài lòng của người dùng

3. Lặp lại thiết kế

Theo dõi số lần lặp hoặc sửa đổi cần thiết để tinh chỉnh và hoàn thiện thiết kế.

Cách đo lường:

 • Theo dõi số lần lặp lại thiết kế cho mỗi dự án.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các lần lặp lại.

Lợi ích:

 • Giảm chu kỳ thiết kế.
 • Cải thiện hiệu quả.
 • Quy trình làm việc hợp lý.

Xem thêm: Xây Dựng Lợi Thế Cạnh Tranh Với KPI Chăm Sóc Khách Hàng

4. Tính nhất quán trong thiết kế

Đo lường sự tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chuẩn thiết kế đã được thiết lập trên các tài sản và điểm tiếp xúc thiết kế khác nhau.

Cách đo lường:

 • Đánh giá mức độ nhất quán về kiểu chữ, màu sắc, bố cục và các yếu tố thiết kế khác.
 • Sử dụng các công cụ kiểm tra tính nhất quán thiết kế.

Lợi ích:

 • Trải nghiệm người dùng gắn kết và thống nhất.
 • Tăng cường nhận diện thương hiệu và sự công nhận.
 • Khả năng sử dụng cao hơn.

5. Tỷ lệ chuyển đổi

Theo dõi tỷ lệ phần trăm người dùng hoàn thành các hành động hoặc mục tiêu mong muốn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, dựa trên ảnh hưởng của thiết kế.

Cách đo lường:

 • Phân tích dữ liệu chuyển đổi từ trang web hoặc ứng dụng.
 • A/B thử nghiệm các thiết kế khác nhau.

Lợi ích:

 • Đánh giá hiệu quả của các thiết kế trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dùng.
 • Đạt được các mục tiêu kinh doanh.

6. Tuân thủ khả năng tiếp cận

Đo lường sự tuân thủ của các thiết kế đối với các tiêu chuẩn và hướng dẫn về khả năng tiếp cận, đảm bảo tính toàn diện cho người dùng khuyết tật.

Cách đo lường:

 • Sử dụng các công cụ kiểm tra khả năng tiếp cận.
 • Nhận phản hồi từ người dùng khuyết tật.

Lợi ích:

 • Khả năng sử dụng cao hơn cho tất cả người dùng.
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm.
 • Thể hiện trách nhiệm xã hội.
tuân thủ khả năng tiếp cận
Tuân thủ khả năng tiếp cận

7. Tỷ lệ thành công nhiệm vụ

Đo lường tỷ lệ người dùng hoàn thành thành công các nhiệm vụ hoặc hành động cụ thể trong giao diện thiết kế.

Cách đo lường:

 • Sử dụng theo dõi hành vi người dùng.
 • Tiến hành kiểm tra khả năng sử dụng.

Lợi ích:

 • Đánh giá khả năng sử dụng và hiệu quả của các thiết kế.
 • Tạo điều kiện cho các tương tác liền mạch.

8. Tác động của thiết kế đối với các chỉ số

Đánh giá ảnh hưởng của thiết kế đối với các chỉ số kinh doanh chính, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi, mức độ tương tác và doanh thu.

Cách đo lường:

 • Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh.
 • Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu.
 • Tính toán giá trị kinh doanh của thiết kế.

Lợi ích:

 • Biện minh cho các khoản đầu tư thiết kế.
 • Điều chỉnh các nỗ lực thiết kế với các mục tiêu kinh doanh.
tác động của thiết kế đối với các chỉ số kpi cho phòng thiết kế
Tác động của thiết kế đối với các chỉ số KPI cho phòng thiết kế

9. Sự hài lòng của các bên liên quan

Đo lường mức độ hài lòng giữa các bên liên quan của dự án, chẳng hạn như khách hàng, giám đốc điều hành hoặc nhóm nội bộ, với kết quả thiết kế và phân phối.

Cách đo lường:

 • Thu thập phản hồi của các bên liên quan.
 • Tiến hành đánh giá thường xuyên.

Lợi ích:

 • Tăng cường sự hợp tác.
 • Thúc đẩy sự tin tưởng.
 • Kết quả dự án thiết kế thành công

10. Tác động của thiết kế đối với nhận thức thương hiệu

Đánh giá cách các thiết kế ảnh hưởng đến nhận thức của một thương hiệu trong số đối tượng mục tiêu của nó.

Cách đo lường:

 • Đo lường sự công nhận thương hiệu.
 • Đánh giá thu hồi thương hiệu.
 • Phân tích tình cảm thương hiệu.

Lợi ích:

 • Nâng cao lòng trung thành của thương hiệu.
 • Thu hút khách hàng.
 • Phân biệt thương hiệu trong thị trường cạnh tranh.
tác động của thiết kế đối với nhận thức thương hiệu
Tác động của thiết kế đối với nhận thức thương hiệu

Một số lưu ý khi xây dựng hệ thống KPI cho phòng thiết kế

 • Sự tham gia của nhân viên: Việc xây dựng hệ thống KPI cần có sự tham gia của tất cả các thành viên trong phòng thiết kế. Điều này giúp đảm bảo hệ thống KPI cho phòng thiết kế phù hợp với thực tế công việc và nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người.
 • Tính linh hoạt: Hệ thống KPI cho phòng thiết kế cần có tính linh hoạt để có thể điều chỉnh phù hợp với những thay đổi của thị trường, công nghệ và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giao tiếp hiệu quả: Cần giao tiếp hiệu quả về hệ thống KPI với tất cả các thành viên trong phòng thiết kế để đảm bảo mọi người hiểu rõ mục tiêu, chỉ số KPI và cách thức đánh giá.
 • Công nhận và khen thưởng: Công nhận và khen thưởng kịp thời những cá nhân/nhóm đạt được mục tiêu KPI là cách hiệu quả để khuyến khích tinh thần làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng thiết kế.

Kết luận

Hệ thống KPI hiệu quả là công cụ thiết yếu giúp phòng thiết kế đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống KPI cho phòng thiết kế một cách khoa học và bài bản sẽ góp phần tăng năng suất, chất lượng công việc và đưa phòng thiết kế lên một tầm cao mới. Hy vọng bài viết trên, DRACO đã cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích.

Bài viết liên quan