DRAERP

Dịch vụ Draerp

Ngày nay với môi trường hội nhập cao của Việt Nam, mỗi doanh nghiệp đều có đặc thù về văn hóa và phương thức quản trị. Vì vậy các dịch vụ DraERP được sinh ra nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng khi sử dụng hệ thống.

CÁC DỊCH VỤ DRAERP

DraERP là hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp. Bao gồm nhiều phân hệ chức năng nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán, quản trị nhân sự,… Nên cần có các chuyên gia tư vấn có kiến thức và am hiểu về DraERP để tư vấn giải pháp ứng dụng.

Tự động hóa quy trình​

Tự động hóa quy trình thủ công lên hệ thống DraERP​.

Tư vấn chuyển đổi số​

Chúng tôi luôn ân cần, tư vấn về các giải pháp chuyển đổi số.​

Bảo hành - bảo trì​

Dịch vụ bảo hành - bảo trì hệ thống DraERP.​

Đào tạo vận hành​

Hệ thống nhân sự, tài liệu đào tào khách hàng của chúng tôi vận hành hệ thống.​