Nông nghiệp

Gói ERP dành cho doanh nghiệp sản xuất Nông nghiệp là giải pháp thiết yếu cho các doanh nghiệp nông nghiệp muốn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

DRAERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Nông nghiệp

Gói giải pháp nông nghiệp DraERP là một gói dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề và quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Với các tính năng ghi lại và theo dõi chu kỳ cây trồng, địa điểm, dịch bệnh và phân bón.. Ngoài các tác vụ phục vụ cho nông nghiệp, gói dịch vụ này còn cung cấp các mô-đun giúp quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chất lượng dự án,…

Ghi lại tất cả các nhiệm vụ liên quan đến quản lý cây trồng. Từ các nhiệm vụ lớn như cày đến hái, đến các chi tiết nhỏ hơn. Nhưng quan trọng như khoảng cách giữa các hàng và cây trồng. Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động. Sau đó, lưu trữ các nguyên liệu cần thiết, các mặt hàng và sản phẩm phụ được tạo ra.

Tạo các chu kỳ tùy chỉnh, để gieo hạt, tưới tiêu hay thu hoạch. Thêm địa điểm nơi mỗi chu kỳ đang diễn ra. Lưu ý, bất kỳ bệnh nào xảy ra và các bước để chống lại chúng sẽ được đưa vào chu kỳ cây trồng.

Đề cập đến việc quản lý bệnh tật. Có thể bao gồm các loại vi khuẩn, funcgi, vi rút hoặc sâu bệnh ảnh hưởng đến cây trồng.

Điều này được sử dụng để theo dõi các loại phân bón có sẵn và thành phần hóa học của chúng. Được liên kết với mục tổng thể.

Phần này của mô-đun nông nghiệp được sử dụng để theo dõi dữ liệu và tạo báo cáo.

Quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nhân sự, mua hàng, bán hàng, sổ sách doanh nghiệp.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 944.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • Chất lượng
 • Sản xuất
 • Nông nghiệp
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Tích hợp
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.750.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • Chất lượng
 • Sản xuất
 • Nông nghiệp
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Tích hợp
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết
12 PHÂN HỆ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG PHẦN MỀM

Quản lý ngành nông nghiệp