Giáo dục

Nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa hoạt động và hỗ trợ ra quyết định sáng suốt cho doanh nghiệp Giáo dục với hệ thống ERP toàn diện, cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho công tác quản lý của doanh nghiệp giáo dục.

DraERP - Giải pháp quản trị tổng thể cho ngành Giáo dục

DraERP giúp các trường học ở mọi quy mô quản lý sinh viên, giáo viên, khóa học và chương trình học. Thông qua một cổng tương tác được xây dựng trên nền tảng. Bao gồm các tính năng điểm danh, hỗ trợ khả năng giảng dạy bằng cách quản lý nguồn tài liệu, …

DraERP giúp quản lý thông tin sinh viên, lưu giữ các chi tiết. Ví dụ như thông tin cá nhân, ảnh, ngày sinh và địa chỉ, người giám hộ của học sinh. Ngoài ra, có thể đính kèm các tài liệu như ảnh của sinh viên, chứng chỉ giáo dục,…

Với tất cả các tài liệu bên ngoài trong giáo dục, DraERP cho phép tải lên và chia sẻ các tệp đa phương tiện. Chẳng hạn như hình ảnh, video, tài liệu,… Có thể chọn tải tệp lên trực tiếp hoặc sử dụng liên kết web.

Xác định lịch học bao gồm ngày học và số phòng. Và liên kết nó với giảng viên và sinh viên phù hợp. Trong khi tạo kế hoạch đánh giá cho một nhóm sinh viên, bạn cũng có thể liên kết một giảng viên với tư cách là giám khảo hoặc người giám sát cho đánh giá đó.

Sinh viên đã đăng ký vào một chương trình, các khóa học bắt buộc trong chương trình đó sẽ được tự động điền vào bảng Các khóa học đã đăng ký của học sinh. Trong khi các khóa học tự chọn hoặc tùy chọn có thể được chọn theo cách thủ công.

Cho phép bạn theo dõi và quản lý sự tham gia học tập của từng sinh viên. Công cụ điểm danh sinh viên cho phép giảng viên đánh dấu sự hiện diện của sinh viên nhanh hơn. Bằng các hộp kiểm đơn giản, trong khi hệ thống tạo các bản ghi điểm danh tương ứng trong chương trình phụ trợ. Quản lý điểm danh đơn giản hơn.

Duy trì hồ sơ thu học phí từ sinh viên.

Các trường có thể công bố các chương trình của họ trên trang web. Sự tiến bộ của học sinh có thể được theo dõi thông qua bàn cũng như cổng thông tin.

Bảng báo giá

Basic

Gói cơ bản
VNĐ 868.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • Chất lượng
 • Giáo dục
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Tích hợp
Miễn phí

Pro

Gói nâng cao
VNĐ 2.600.000 /tháng
 • Kế toán
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Kho
 • Chất lượng
 • Giáo dục
 • CRM
 • HRM
 • Bảng lương
 • Quản lý dự án
 • Trang web
 • Tích hợp
Phổ biến

Customize

Gói tùy chỉnh
 • Vui lòng liên hệ để trao đổi chi tiết
12 PHÂN HỆ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG PHẦN MỀM

Quản lý ngành giáo dục