Quản trị Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp SME

Tài chính – Kế toán là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, các doanh nghiệp SME lại có phần thờ ơ, không quan tâm đúng mức tới công việc quản trị Tài chính – Kế toán chỉ chú trọng vào việc kinh doanh dẫn đến kết quả đáng tiếc phải ngừng hoạt động, phá sản. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và vai trò của công tác quản trị Tài chính – Kế toán.

Quản trị tài chính

Khái niệm: Quản trị tài chính  là một môn khoa học quản trị nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mục tiêu: Quản trị tài chính là việc chọn lựa và ra quyết định tài chính với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, làm tăng giá trị doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Vai trò: quản trị tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Những vai trò tiêu biểu của quản trị tài chính:

    • Đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ và kịp thời: vai trò lớn nhất của quản trị tài chính là đảm bảo nguồn vốn của doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hơn thế nữa, quản trị tài chính còn có vai trò xác định chính xác các nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn cũng như đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn mà người làm công tác quản trị tài chính chọn lựa.
    • Sử dụng nguồn vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả: quản trị tài chính có vai trò giúp đỡ doanh nghiệp phân bổ nguồn vốn cho nhiều dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh sao cho tiết kiệm và đạt hiệu suất cao nhất.
    • Giám sát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: thông qua sự lưu chuyển của dòng tiền, quản trị tài chính giúp giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp. Người quản lý sẽ dễ dàng phát hiện những vướng mắc, rủi ro mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó, đề ra phương án khắc phục kịp thời.

Quản trị kế toán là gì?

Quản trị kế toán

Khái niệm: Kế toán quản trị là một phần của kế toán làm công việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị, phục vụ công tác kiểm soát và ra quyết định điều hành của nhà quản trị.

Mục tiêu: Cung cấp thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau cho nhà quản trị nhằm mục đích kiểm soát hoạt động và ra quyết định quản lý.

Vai trò: quản trị kế toán đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp:

  • Cung cấp thông tin lập kế hoạch và ra quyết định: Thông tin của kế toán quản trị được thu thập từ thông tin cả trong và ngoài doanh nghiệp nhằm mục đích giúp nhà quản ra quyết định quản lý phù hợp.
  • Trợ giúp nhà quản trị trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động: Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà quản trị điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tình hình sử dụng chi phí, sản xuất,… hàng ngày, hàng tháng giúp ích rất nhiều cho nhà quản trị.
  • Đo lường hiệu quả hoạt động của các cá nhân, phòng ban,… trong công ty: Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động của tất cả các cá nhân kể cả cấp quản lý, phòng ban,… trong công ty.
  • Giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu chiến lược: Thông tin của kế toán quản trị nhằm mục đích giúp doanh nghiệp đạt  mục tiêu, chiến lược như tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng tỉ suất lợi nhuận, quản trị công nợ, hàng tồn kho, tăng thị phần,…

Quản trị Tài chính – Kế toán cho doanh nghiệp SME

Quản trị tài chính - kế toán

Quản trị tài chính – kế toán là không thể thiếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp SMEs – những doanh nghiệp có nguồn lực (nhân lực, vật lực) vẫn còn bị hạn chế thì quản trị tài chính – kế toán giúp đỡ rất  nhiều cho nhà quản trị trong việc quản lý điều hành cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhưng bởi vì lý do thiếu nguồn lực mà các doanh nghiệp SMEs thường gặp khó khăn, thậm chí bỏ qua phần hành quản trị Tài chính – Kế toán mà chủ yếu tập trung vào kinh doanh vô hình chung tạo ra một vòng luẩn quẩn làm hạn chế trong việc phát triển, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, gây thất thoát không đáng có nguồn lực của doanh nghiệp.

Ở DRACO, chúng tôi có cung cấp dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME, giúp doanh nghiệp quản trị Tài chính – Kế toán; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán SME hoặc cần tư vấn thêm hãy liên hệ ngay tới bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của DRACO để được giải đáp những thắc mắc cũng như tư vấn về dịch vụ.

Bài viết liên quan